Drugi nabór do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Plakat