18 września 2020r. Komendę Powiatową PSP w Iławie odwiedził Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Jastrzębski.

 

Podczas wizytacji komendant zapoznał się z funkcjonariuszami i pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Iławie. Wizytacja miała również na celu dokonanie przeglądu obiektów oraz sprzętu na wyposażeniu komendy. Omówione został także najważniejsze zadania remontowe i  inwestycyjne jakie czekają iławską komendę oraz potrzeby z jakimi borykają się strażacy.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcie: kpt. Wojciech Kożuchowski