22 sierpnia na terenie poligonu w Morągu odbyły się wspólne ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej i strażaków z Iławy oraz Ostródy z żołnierzami 42 Batalionu Lekkiej Piechoty. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności współdziałania WOT ze strażakami w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i środków ochrony osobistej.

Zakres ćwiczeń obejmował:

  • wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych i osunięć,
  • praca na wysokości,
  • działania związane z usuwaniem wiatrołomów,
  • obsługi podstawowego sprzętu gaśniczego i armatury pożarniczej,
  • triage oraz zabezpieczenie poszkodowanych podczas zdarzeń masowych z wykorzystaniem dostępnego sprzęt.

Ćwiczenia to możliwość wypracowania wzajemnych zasad współpracy oraz zapoznanie się obydwu formacji z możliwościami sprzętowymi, jakimi dysponują.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: 42 Batalion Lekkiej Piechoty w Morągu