Z dniem 10 lipca 2009 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała  „ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIAZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĘPOWANIA ZAGROZEŃ OD ROJÓW LUB GNIZAD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Z powyższych zasad wynikają jednoznaczne wytyczne dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej:

 1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
 2. W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na ewakuacji osób ze sfery zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub  użytkownika  obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem ,w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane” , zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
 3. W przypadku konieczności usuwania gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika  obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania  należy stosować metodę określoną w pkt. 2.
 4. W sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, również należy stosować metodę określona w pkt. 2.
 5. W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń potraktować zdarzenie jako alarm fałszywy „w dobrej wierze”.

Adresy firm specjalizujących się w usuwaniu gniazd:

Insektpol - Tomasz Zawadzki
ul. Grunwaldzka 7; 13-200 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 505-177-654

Usługi Lewandowski Wojciech Firma Usługowa
Ul. Żeromskiego 13; 14-100 Ostróda
Tel. 89 646-23-38  lub 0-604-468-674

Chemitoks Zwalczanie Szkodliwych Owadów
Ul. Dworcowa 24/19; 10-437 Olsztyn
Tel. 89 534-36-29 lub 0-697-990-687

Inspekt - Adam Jakubowski
Ul. Murzynowskiego 22/88; 10-684 Olsztyn
Tel. 89 542-74-73 lub 0-600-645-222

Przedsiebiorstwo Usługowe Zwalczania Szkodników Sanitarnych - Czerwiński Cyprian
Tel 0-606-998-090

Truteks- Tomasz Ziemiński
Ul. Zbożowa 19; 10-806 Olsztyn
Tel. 89 527-52-08 lub 0-601-233-605
Fax. 89 527-52-08

Usługi w Zakresie Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji- Andrzej Rajewski
Ul. Kanta 48/11; 10-900 Olsztyn
Tel. 0 603-764-971


fajerwerki

Pobierz teraz

File name: PORADNIK_fajerwerki_2016.pdf

16240 20
Pobierz teraz

File name: wyj_dzieci.pdf

16146 22

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Tel. 85 74 39 240

Od dnia 21 stycznia do 3 lutego 2013r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczynają się ferie zimowe. Straż pożarna informuje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w związku z możliwością wystąpienia niektórych zagrożeń podczas wypoczynku dzieci, w czasie wolnym od zajęć.
 
Lodowiska

chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk. Zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się tragicznie, ponieważ cienki, kruchy lód może się załamać pod twoim ciężarem. Co roku zimą odnotowuje się wiele utonięć właśnie na skutek takiego nierozważnego postępowania. Gdybyś był świadkiem takiego wypadku, natychmiast wezwij do pomocy osobę dorosłą. Jeżeli posiadasz telefon komórkowy dzwoń na numer alarmowy 998.

Łatwopalne substancje
 
niektóre substancje łatwo się zapalają, dlatego zaprószenie ognia w pobliżu ich składowania może spowodować pożar lub wybuch. Unikaj miejsc, gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze względu na łatwopalne ale również trujące substancje, które mogą się w nich znajdować. Przede wszystkim nie baw się zapałkami. Oparzenia
 
są jednym z najczęstszych urazów wynikających z niewiedzy, nieuwagi, bądź lekceważenia podstawowych zasad postępowania. Pamiętaj, że nawet gorąca para wydobywająca się z czajnika może być niebezpieczna i dotkliwie poparzyć. W przypadku oparzenia, oparzone miejsce schłodź natychmiast strumieniem zimnej, bieżącej wody.
Mieszkanie
 
zabawa zapałkami, kuchenką lub piecykiem gazowym, uruchamianie urządzeń elektrycznych (kuchenka, żelazko) może spowodować pożar lub wybuch. W żadnym wypadku nie próbuj „majsterkować” przy sprzęcie podłączonym do gniazdka elektrycznego, a tym bardziej przy samym gniazdku. Umieść w widocznym miejscu i zapamiętaj numery telefonów alarmowych, które mogą przydać się w razie wypadku: 
997 – policja,
998 – straż pożarna,
999 – pogotowie ratunkowe,
112 – z telefonu komórkowego

Lekarstwa bardzo często mogą wyglądać jak kolorowe cukierki. Niewłaściwie stosowane mogą być bardzo niebezpieczne, czasami nawet mogą doprowadzić do śmierci. Gdy poczujesz się źle nigdy nie próbuj leczyć się sam-powiedz o tym komuś dorosłemu.

 Gdy powstanie pożar w domu lub na zimowisku:

zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub 112 z telefonu komórkowego, staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku. Pamiętaj !!! – dym unosi się do góry – nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć. Jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków. Nie gaś wodą urządzeń elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem. Staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający ( np.drewnianym kijem od szczotki). Powiadom sąsiadów.

 • nie wdychaj dymu- zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe, zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).
Gdy poczujesz gaz:
 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe,
 • powiadom sąsiadów,
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 • otwórz szeroko okna,wyjdź na zewnątrz budynku.
Nigdy nie zbliżaj się do nieznajomych zwierząt.
 
 
!! Pamiętaj !!

Zima to pora roku kiedy bardzo łatwo o przemoczenie ubrania i wychłodzenie organizmu, należy jak najszybciej zdjąć mokre rzeczy, osuszyć ciało i szybko założyć suche ubranie, wskazanym jest napić się gorącej herbaty.

!! Pamiętaj !! 
Zawsze jeśli jesteś świadkiem wypadku, jak najszybciej poinformuj o tym osobę dorosłą. Powinieneś spokojnie i jak najdokładniej opisać to co i gdzie się wydarzyło. Powinieneś wiedzieć również, że ofiara wypadku może być w szoku i wypowiadane przez nią słowa czy polecenia mogą nie mieć sensu.

Gdy nie masz pewności co do warunków lodowych, warto zastanowić się, czy naprawdę warto ryzykować życie dla kilku chwil przyjemności. Przyczyną największej liczby wypadków na lodzie jest brawura oraz nieumiejętność określenia wytrzymałości lodu.
Wytrzymałość lodu
Podstawową cechą wpływającą na wytrzymałość lodu jest jego grubość. Przyjmuje się, że minimalna bezpieczna grubość świeżego czarnego lodu do jazdy bojerami czy iceboardami wynosi 12cm. Dziesięciocentymetrowa, jednolita warstwa wystarcza z reguły, aby bezpiecznie jeździć na łyżwach.
Przykładowa wytrzymałość świeżego i czarnego lodu różnej grubości
Grubość lodu
Wytrzymałość
• 5-7cm utrzymuje jednego człowieka, istnieje ryzyko zarwania lodu
• 8-10cm utrzymuje dwóch ludzi stojących w jednym miejscu
• 10-12cm minimalna grubość lodu na którym można wędkować, jeździć na łyżwach czy rowerze
• 12-20cm bezpieczny do jazdy bojerami, skuterami
• 20-30cm utrzymuje samochody osobowe
• od 30cm utrzymuje samochody terenowe, vany
Najbardziej wytrzymały jest świeży czarny lód, czyli narastający bez roztopów i dni z dodatnią temperaturą powietrza. Czarny lód nie zawiera zamarzniętych pęcherzyków powietrza. W miejscach gdzie występują prądy, lód taki traci na wytrzymałości około 15-20%.
Szary lód, zwany także śniegolodem, powstaje na skutek przesączenia śniegu zalegającego na powierzchni tafli, wodą wypływającą ze szczelin w lodzie lub powstającą z roztopionego śniegu. Lód taki ma barwę od jasnoszarego do prawie czarnego i wytrzymałość nawet o 50% niższą niż świeżego czarnego lodu.
Lód powstały na akwenach ze słoną bądź słonawą wodą z reguły jest cieńszy niż te z wodą słodką.
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, spada również wytrzymałość lodu.
Większe jeziora zamarzają i odmarzają od brzegów, więc na środku lodowa tafla może być cieńsza. Może zdarzyć się także, że nim jezioro zamarznie do końca, przez kilka dni wiatry znoszą w jakieś miejsce kry. Takie tafle nakładają się jedna na drugą, przez co na brzegu nawietrznym lód staje się grubszy, a bliżej brzegu zawietrznego cieńszy.
Cieńszy lód będzie wszędzie tam gdzie istnieją podwodne prądy. Miejsca takie występują zawsze w pobliżu ujść naturalnych bądź sztucznych dopływów, pod mostami, w pobliżu źródeł (nawet tych niewidocznych) i w miejscach, gdzie butwiejące na dnie szczątki roślin wytwarzają gazy, które wynoszą cieplejszą wodę ku górze (muliste zatoki, trzciny). Nie wchodź wiec na lód przez trzciny. Poszukaj raczej bezpośredniego dostępu do tafli.
Na jeziorach należy szczególnie uważać na pęknięcia ciśnieniowe, powstające na skutek skoków temperatury wody. Pęknięcia ciśnieniowe co roku tworzą się zazwyczaj w tych samych miejscach, szczególnie tam gdzie na dnie istnieją przeszkody, strome górki podwodne lub na zbiornikach zaporowych w rejonie starego koryta rzeki. Szklisty, przezroczysty lód wydaje się być bezpieczny, jednak sytuacja może ulec szybko zmianie, szczególnie wtedy, kiedy pod lód przedostaje się powietrze. Również silny wiatr może spowodować, że lód pęknie.
Warstwa śniegu o grubości powyżej 5 cm posiada dobre właściwości termoizolacyjne. Dlatego pod śniegiem lodowa tafla przyrasta wolniej nawet na silnym mrozie. Śnieg może skrywać miejsca pokryte cienką warstewką lodu powstającego na skutek topnienia śniegu. Może też zamaskować zdradziecko miejsca rozmarznięte, pęknięcia, szczeliny, większe przeręble lub oparzeliska. Podczas śnieżnej zadymki wiatr zasypuje niezamarznięte otwory i skrywa je w kilkanaście minut. Pod spodem zostaje woda. Jeżeli idąc po ośnieżonej tafli nagle dostrzeżesz pod śniegiem wodę, zatrzymaj się. Być może dalej jest jakiś otwór, z którego wypływa. Lepiej omiń to miejsce.

Zanim wejdziesz na lód:
- przekaż informację gdzie się udajesz i kiedy wrócisz
- o ile to możliwe zabierz ze sobą zaufanego przyjaciela, na którego możesz liczyć w razie problemów
- ubierz się ciepło w lekkie, oddychające i wiatroszczelne ubranie; najlepszym rozwiązaniem jest tutaj specjalny kombinezon zapewniający pływalność i komfort termiczny w razie niechcianej kąpieli (ok. 400-650zł)
- na głowę najlepiej załóż kask (np. narciarski) a pod niego kominiarkę, buty powinny być wodoszczelne, ciepłe, niezbyt ciasne z grubą i przyczepną podeszwą
- zabierz ze sobą koc, komplet ciepłego ubrania i butów na zmianę w razie kąpieli, weź także zapasowe rękawice, czapkę, skarpety, termos z gorącą kawą lub herbatą i kilka dostarczających energii batoników
- zabierz ze sobą wodoszczelny pojemnik, do którego włożysz kluczyki, dokumenty, coś do rozpalania ognia)
- zakup kolce lodowe (ang. ice claws, ice picks) i zawieś je na szyi; można dostać je w sklepach wędkarskich (ok. 35zł z gwizdkiem) lub wykonać samemu
- ubierz się w kamizelkę asekuracyjną, którą możesz schować pod obszerniejszą kurtką – oprócz pływalności, zapewni Ci dodatkową izolację cieplną
- jeśli na lodzie są wędkujący, zrób krótki wywiad o grubości i wytrzymałości lodu
- jeśli posiadasz świder do lodu lub pierzchnię, zrób kilka otworów w różnych miejscach – bliżej brzegu i nieco dalej, aby określić jakość i grubość lodu
- jeśli lód zaczyna trzeszczeć i istnieje ryzyko pęknięcia, wycofaj się tą samą drogą którą wszedłeś na lód
- zwróć uwagę na nachylenie lodu do góry przy brzegach – jeśli występuje, istnieje ryzyko obniżonej wytrzymałości ze względu na powietrze pod taflą Co robić jeśli lód się zarwie:
- nie panikuj, zachowaj spokój, rozłóż szeroko ramiona i nabierz dużo powietrza, nie próbuj pływać
- oszczędzaj siły, nie wykonuj gwałtownych ruchów, jeśli posiadasz gwizdek, użyj go
- jeżeli posiadasz kolce, użyj ich i powoli wczołgaj się na lód, a po wydostaniu się przeczołgaj się dalej, nie wstawaj
- jeśli nie masz kolców, próbuj się wydostać (jest to bardzo trudne jeśli woda jest głęboka) zdejmij buty, zrzucisz kilka kilogramów
- jak najszybciej przebierz się w suche ubranie

Co robić jeśli pod kimś zarwał się lód:
- nie biegnij w kierunku ofiary – lód w tym miejscu jest na pewno słabszy i nie utrzyma dwóch osób
- wezwij pomoc dzwoniąc z telefonu komórkowego na 112
- podczołgaj się na bezpieczną odległość i podaj lub rzuć cokolwiek, za co można się złapać – linę, gałąź, kurtkę lub pędnik (gotowy żagiel z masztem i bomem) od iceboarda
- jeśli posiadasz linę zawiąż na końcu pętlę używając węzła ratowniczego, osoba wyciągana nie powinna podciągać się na linie, a jedynie być biernie wyciągana
- pomóż ofierze wydostać się na lód
- przebierz ofiarę w suche rzeczy (jeśli nie ma na zmianę, pożycz swoje) i podaj coś ciepłego do picia; w żadnym wypadku nie alkohol!