obraz0

W dniu 31 stycznia kilka minut po godzinie 15-tej dyżurny iławskiej straży otrzymał zgłoszenie o wycieku nieznanej substancji z cysterny kolejowej stojącej na jednym z torowisk iławskiego węzła kolejowego. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej.

Po dojeździe na miejsce ustalono z informacji uzyskanych od pracowników technicznych kolei, że cysterna nie przewozi żadnych materiałów, transportowana jest do miejscowości Bydgoszcz celem prac remontowych. W wyniku niskiej temperatury doszło do pęknięcia
i uszkodzeni zaworu kulowego jednej z rur wylewowych. Na podstawie dokumentów ustalono, że w zbiorniku znajdują się śladowe ilości emulsji terpentynowej.

Na poleceni dowodzącego wagon przetoczony został na skrajny tor torowiska w miejsce oddalone od zabudowań i użytkowanych torowisk, a po wyznaczeniu strefy strażacy zabezpieczeni w ubrania ochrony przeciwchemicznej i aparaty oddechowe ustawili zbiornik, do którego swobodnie spływała wyciekająca ciecz. Następnie do szczelnie zamykanego zbiornika plastikowego zebrano niewielką ilość tłucznia kolejowego w miejscu, w którym poprzednio znajdował się wagon.

Po przygotowaniu dostępnego sprzętu przystąpiono do próby zatamowania wycieku jednak konstrukcja zaworu oraz samo uszkodzenie uniemożliwiały skuteczne jego uszczelnienie. Spływająca ciecz przelewana byłą do stojącej w pobliżu metalowej beczki.

Brak możliwości uszczelnienia zmuszał strażaków do podjęcia innej próby eliminacji wycieku. Podjęto decyzję o demontażu uszkodzonego zaworu, a po jego usunięciu wyeliminowaniu wycieku poprzez zakołkowanie otworu. Takie działania przyniosły oczekiwany skutek.

Około 50 litrów emulsji wraz z zebranymi pozostałościami przekazane zostało przedstawicielom PKP CARGO w Iławie, z zaleceniem utylizacji szkodliwej substancji
i zabezpieczenia miejsca postoju cysterny.

W działaniach trwających niemal sześć godzin udział brało czternastu strażaków.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie
Zdjęcia Krzysztof Rutkowski/OSP Iława.