6 września na stadionie miejskim w Iławie rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze, w których udział wzięło dziewięć drużyn reprezentujące poszczególne gminy powiatu, w tym w kategorii C startowały trzy drużyny żeńskie. Nadmienić należy, że tegoroczne zawody miały również za zadanie wyłonić reprezentantów naszego powiatu w mających się odbyć 20 września w Szczytnie zawodach rangi wojewódzkiej.

13 września 2012 r. w zakładzie produkcji mebli Swedwood Poland Sp. z o.o. w Lubawie odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

W sobotę 10 lipca br. odbyły się ćwiczenia pokazowe z zakresu ratownictwa drogowego i kolejowego podczas symulowanego wypadku, tj. zderzenia samochodu osobowego z pojazdem szynowym na przejeździe kolejowym.

Tym razem ćwiczenia odbyły się 26 stycznia br. w rejonie działania KP PSP Iława, a mianowicie na akwenie Jeziora Jeziorak Mały. W ćwiczeniach brały udział Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej z Ostródy i Iławy.

W dniu 8 grudnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie strażaka Pawła Szauer zatrudnionego w KP PSP Iława.