W związku z przeprowadzeniem IV-ego etapu naboru do służby w PSP
w załączeniu publikujemy informację o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Wyniki:

Ogłoszenie po IV etapie naboru do służby