W dniu 16 maja br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło spotkanie dotyczące podziału środków finansowych z dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele jednostek oraz Komendanci Gminny.

Komendant Powiatowy brygadier Piotr Wlazłowski przedstawił kwotowy wykaz dotacji dla poszczególnych jednostek oraz poinformował o zasadach wydatkowania oraz rozliczania pozyskanych środków finansowych.

Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkania był rozdział środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiących dofinansowanie dla jednostek niewłączonych w struktury KSRG. Tu również określono jasne zasady wykorzystania środków oraz przedstawiono wykaz zadań i asortyment objęty w roku bieżącym dofinansowaniem.

Opracował/ Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Rutkowski