W związku z przeprowadzeniem II-ego etapu naboru do służby w PSP
w załączeniu publikujemy informację o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru.

III etap naboru rozpocznie się w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie dnia 14 maja br. o godz. 9:00 od sprawdzenia lęku wysokości. Następnie przeprowadzony zostanie test wiedzy oraz sprawdzenie umiejętności pływania na basenie miejskim w Iławie.

Ogłoszenie_po_II_etapie_naboru.pdf