Ogłoszenie po I etapie naboru do służby w PSP

W związku z przeprowadzeniem I-ego etapu naboru do służby w PSP informujemy, że po sprawdzeniu złożonych dokumentów, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkich kandydatów do II etapu naboru.

II etap tj. test sprawności fizycznej odbędzie się dnia 13 maja br. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie przy ul. Mierosławskiego 10 (szkoła mechanik).