11 grudnia 2018 r. punktualnie o godzinie 830 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyła się odprawa komendanta powiatowego PSP w Iławie brygadiera Piotra Wlazłowskiego z podległymi funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi.

Rozpoczynając spotkanie komendant powiatowy przekazał informacje, że tego typu spotkania odbywać się będą cyklicznie, a ich celem będzie przekazywanie treści dotyczących funkcjonowania komendy oraz, planowanych inwestycji, zakupów oraz wszelkie ważne informacje mające na celu poprawę funkcjonowania komendy nie tylko w zakresie realizacji działań ratowniczo – gaśniczych.

Odprawa był również okazją do wręczenia decyzji o przyznaniu nagród pieniężnej dla funkcjonariuszy iławskiej komendy będących członkami Komisji Dyscyplinarnej Warmińsko – Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.  

Na spotkaniu poruszono wiele ważnych tematów dotyczących:

  • polityki kadrowo – płacowej,
  • rozliczania i ewidencjonowania czasu służby,
  • doskonalenia zawodowego i związanych z tym wyjazdów szkoleniowych,
  • zagrożeń związanych z  pojawiającymi się przypadkami zachorowań na odrę,
  • gospodarki paliwowej wynikającej z treści wdrożonego zarządzenia. 
  • spraw operacyjnych,
  • podsumowania przeglądu operacyjno – technicznego.

W dalszej części spotkania omówiono przewidziane do wprowadzenia zmiany w zakresie przebiegu służby strażaków systemu zmianowego oraz metodykę udzielania informacji mediom na podstawie Zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze środkami masowego przekazu z dnia 22.11.2012 roku.

Po wyczerpującej omawiane zagadnienia prezentacji przyszła kolej na pytania ze strony załogi, na które komendant udzielił gruntownych odpowiedzi.

Opracował/Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski