27 listopada w jednostce ratowniczo – gaśniczej w Iławie przeprowadzony został przegląd operacyjno - techniczny. Przegląd prowadziła Komisja powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Tego typu czynności realizowane są, co dwa lata, a ich zadaniem jest ocena stanu wyposażenia w sprzęt ratowniczy, którego jakość i ilość uwarunkowana została wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy strażacy iławskiej JRG biorący udział w przeglądzie musieli zaprezentować stan swojego umundurowania. Wykazać musieli się również wiedzą w zakresie posiadanego sprzętu, sposobu jego użycia oraz parametrów. Sprawdzono stan pojazdów, dokumentacji przewożonej na samochodach oraz funkcjonujące w komendzie systemy teleinformatyczne mające ogromne znaczenie na realizację działań ratowniczo - gaśniczych

Zespół inspekcyjny wskazał podczas kontroli wiele ciekawych uwagi i rozwiązań, które wdrożone zostaną w naszej jednostce.

Iławska komenda uzyskała ocenę bardzo dobrą, co świadczy o dużym zaangażowaniu wszystkich strażaków oraz ich wiedzy i umiejętnościach. Dziedziny ratownicze charakteryzują się dużą dynamiką, co powoduje, że ratownicy iławskiej JRG cały czas szkolą się i doskonalą swoje umiejętności oraz poszerzają bazę sprzętową tak, aby sprostać wszystkim stawianym im zadaniom.

Opracował/ Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski.