W dniu 14 listopada br. w Urzędzie Gminy w Iławie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Iława.

 

 

Do jednostek OSP trafił między innymi taki sprzęt, jak: zestawy ratownictwa medycznego, defibrylatory AED, agregat prądotwórczy, detektory wielogazowe, piły ratownicze oraz sprzęt ratownictwa drogowego.

Zakup o łącznej wartości 99 630,61 zł udało się sfinansować dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (1 procent tej kwoty stanowił wkład własny Gminy Iława). 

Zgodnie z założeniami dysponenta funduszu środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia przede wszystkim do ratownictwa medycznego i drogowego.

W przekazaniu sprzętu udział wzięli:
– Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
– Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Wlazłowski,
– Komendant Gminny OSP Łukasz Linkner.

opracował: asp. Linkner Łukasz

zdjęcia : Robert Jankowski