Strażacy ochotnicy  jednostek OSP z terenu gminy Lubawa otrzymali 17 października podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie specjalistyczny sprzęt za prawie 70 tys. złotych. 

Przekazania sprzętu dokonali Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie brygadier Piotr Wlazłowski.   

Na kwotę dofinansowania złożyły się środki z budżetu gminy dotacje uzyskane
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które poprzez swoje dofinansowania wspiera Ochotnicze Straże Pożarne dofinansowując zakupy sprzętu i wyposażenia oraz łożąc środki na przeprowadzanie remontów strażnic.

W tym roku dzięki pozyskanym środkom strażacy otrzymali pompy do wody zanieczyszczonej, prądownice wodne, drabiny przenośne, rozdzielacze, sygnalizatory bezruchu, węże tłoczne, latarki, rękawice specjalne, szelki ratownicze, ubrania specjalne, obuwie strażackie, hełmy strażackie
 i kominiarki. Na remonty budynków OSP Gutowo i OSP Lubstynek zabezpieczono ponad 15 tys. zł.

Dodatkowo duża pula środków finansowych na rzecz OSP została przeznaczona również
z Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmina Lubawa dzięki tej dotacji uzyskała łącznie ponad 113 tys. zł.
1 procent tej kwoty stanowią pieniądze z budżetu gminy na sprzęt do ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach.

Zakupione wyposażenie samochodów strażackich w postaci detektorów napięcia, defibrylatora czy ratowniczych zestawów PSP R1, zostanie przekazane ochotnikom 24 października.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie.
Zdjęcia: Urząd Gminy Lubawa