W dniu 16 października 2018 br. w Urzędzie Gminy Iława odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej nie wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Iława.

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafił  między innymi taki sprzęt jak: węże tłoczne, węże ssawne, latarki, ubrania ochronne, obuwie specjalne, pompy szlamowe do wody zanieczyszczonej o dużej wydajności.

Zakup o łącznej wartości 72 608,02  tysięcy złotych sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dzięki wsparciu samorządu Gminy Iława, który przekazał na ten cel 39 788,02 tys. zł.

W przekazaniu sprzętu udział wzięli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie  bryg. Piotr Wlazłowski  oraz wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

 

 

Opracował: asp. Linkner Łukasz

Zdjęcia: asp. Linkner Łukasz