Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie cyklicznie sprawdzają obozy harcerskie zorganizowane na terenie powiatu iławskiego.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17: 00 nadany zostanie akustyczny sygnał dźwiękowy (syrena).

W dniu 13 lipca w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się spotkanie dotyczącym dotacji z Funduszu Ministra Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskiego.

Podziękowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie od dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców oraz samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 za życzliwość i wsparcie podczas rodzinnego festynu w dniu 19 maja 2018 r.

Starosta podziękował funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Iławie za pomoc i zaangażowanie w organizacji Edukacyjnego Festynu Rodzinnego „Bezpieczny Powiat”. Dzięki takim inicjatywom realizowane są zadania dotyczące prewencji społecznej – strażacy przekazują i propagują wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań w szczególności w okresie letniego wypoczynku.

POMÓŻMY KOLEDZE SŁAWKOWI W WALCE Z CHOROBĄ

1