Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej.

2 stycznia 2019 r. na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie brygadiera Piotra Wlzałowskiego wpłynęły podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Zdrowych i bezpiecznych Świąt !!