W środę 24 października 2018 r. strażacy ze wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Lubawa odebrali sprzęt w postaci wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do skutecznego udzielenia pomocy poszkodowanym w szczególności służący do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych.

Strażacy ochotnicy  jednostek OSP z terenu gminy Lubawa otrzymali 17 października podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie specjalistyczny sprzęt za prawie 70 tys. złotych. 

W dniu 16 października 2018 br. w Urzędzie Gminy Iława odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej nie wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Iława.

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W poniedziałek, 8 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej nr 1 w Iławie uczestniczyli w wykładzie na temat zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz możliwościom ich zapobiegania. Podczas prelekcji dzieci mogły również zapoznać się z pracą strażaków oraz związanych z nią zagrożeniami. 

Dnia 5 października 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Zalewie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zalewie. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zalewa, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zalewie dh Marek Żyliński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski oraz członkowie zarządu z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zalewo.