Strażacy ochotnicy  jednostek OSP z terenu gminy Lubawa otrzymali 17 października podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie specjalistyczny sprzęt za prawie 70 tys. złotych. 

W dniu 16 października 2018 br. w Urzędzie Gminy Iława odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej nie wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Iława.

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W poniedziałek, 8 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej nr 1 w Iławie uczestniczyli w wykładzie na temat zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz możliwościom ich zapobiegania. Podczas prelekcji dzieci mogły również zapoznać się z pracą strażaków oraz związanych z nią zagrożeniami. 

Dnia 5 października 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Zalewie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zalewie. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zalewa, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zalewie dh Marek Żyliński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski oraz członkowie zarządu z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zalewo.

Ósmego października o godzinie 750 podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Iławie w obecności strażaków iławskiej JRG doszło do odczytania decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Generał brygadier Leszek Suski, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej wyróżnił nagrodą finansową Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Iławie kpt. Krzysztofa Rutkowskiego.

Decyzję odczytał i wręczył wyróżnionemu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski.   

Opracował: kpt. Krzszytof Rutkowski
Zdjęcia: bryg . Krzysztof Tomanek