Już niebawem uczniowie, rozpoczną okres zimowych ferii. Czas ten oprócz wypoczynku może nieść ze sobą również wiele zagrożeń.  

16 stycznia w Szkole Podstawowej w miejscowości Wikielec odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami służb mundurowych.

Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób.
Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać więc czas na świeżym powietrzu zimą?

Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej.

2 stycznia 2019 r. na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie brygadiera Piotra Wlzałowskiego wpłynęły podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP