W dniu 4 maja punktualnie o godzinie 800 na palcu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyła się uroczysta zmian służby. W skromnym  apelu, uczestniczyli strażacy iławskiej JRG przyjmujący i zdający służbę – oraz kadra komendy. W związku trwającą epidemią zachowane zostały wszelkie reżimy sanitarne.

Życzenia Komendanta Powiatowego PSP oraz Prezesa ZOSP RP w Iławie z okazji Dnia Strażaka

2 maja to święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Strażacy iławskiej komendy, co roku oddawali cześć Biało – Czerwonej fladze. Podczas tego święta w trakcie uroczystego apelu przy akompaniamencie „Mazurka Dąbrowskiego”.  podnoszona była z honorami flaga.

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka.

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

.Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka